01.09.2022

83 rocznica wybuchu II wojny światowej 

Delegacja uczniów oraz poczet sztandarowy szkoły złożyła kwiaty oraz zapaliła znicz  przy pomniku żołnierzy poległych podczas II wojny światowej.