20.06.2022

Lekcja z geografii (PSZOK w Krościenku n/Dunajcem)

Obserwacje terenowe z geografii klasa 2ab - 13.06.2022. Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krościenku n/d. PSZOK stanowi nowoczesny element systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzi także działalności informacyjną i edukacyjną z zakresu ekologii. Dziękujemy Panu Grzegorzowi Szerszeniowi, kierownikowi ZGK za oprowadzenie po przedsiębiorstwie i zapoznaniu z rolą gminnego „centrum recyklingu”.

WM

Fotorelacja