06.06.2022

Warsztat terenowy z geografii 

Klasa 2a,b (rozszerzona) wzięła udział w zajęciach terenowych - Główne funkcje terenu wokół szkoły i ocena jego zagospodarowania.

WM

Fotorelacja