25.05.2022

Zajęcia w terenie

Klasa 3ab (rozszerzona geografia) brała udział w warsztatach obserwacji terenowych: Główne funkcje terenu wokół szkoły i ocena jego zagospodarowania.

WM

Fotorelacja