23.03.2022

Ważna informacja/Важлива інформація

Przyjmowanie młodzieży z Ukrainy do Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n/Dunajcem.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły osobiście w budynku szkoły przy ulicy Zdrojowa 11, 34-450 Krościenko n/Dunajcem.

Прийом молоді з України до загальноосвітньої школи Стефана Жеромського в Крощенко н / ДунайцемДля зарахування дитини до школи необхідно подати заяву особисто директору школи в будівлі школи за адресою вул. Здройова, 11, 34-450 Krościenko n / Dunajcem.

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - wersja w języku ukraińskim
Informacja​_dla​_rodziców​_dzieci​_przybywających​_z​_Ukrainy​_-​_wersja​_w​_języku​_ukraińskim.pdf 0.20MB

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - wersja w języku polskim
Informacja​_dla​_rodziców​_dzieci​_przybywających​_z​_Ukrainy​_-​_wersja​_w​_języku​_polskim.pdf 0.23MB