29.06.2020

Dawid Oleś wśród najlepszych z powiatu

 Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podsumowań, zarówno pracy nauczycieli, jaki i, a może przede wszystkim, pracy i osiągnięć uczniów. Corocznie Starosta Nowotarski, Pan Krzysztof Faber, przyznaje dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów szkół z powiatu nowotarskiego, wytypowanych przez radę pedagogiczną. Nie zawsze kryterium stanowi średnia ocen. Bardzo często brane są pod uwagę inne osiągniecia uczniów, chociażby osiągnięcia sportowe oraz zaangażowanie społeczne, jak to było w przypadku naszego Dawida. Dawid z zaangażowaniem pełnił funkcję Przewodniczącego SU oraz brał udział w licznych zawodach sportowych, zdobywając medale i nagrody. Ponadto osiągał wysokie wyniki w nauce oraz aktywnie uczestniczył w życiu klasy i szkoły. 

Fotorelacja

Dziękujemy i gratulujemy!