XII edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

2.12.2019

„ Biznes przy tablicy”- obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2019 r.
w LO im. S. Żeromskiego w Krościenku n. D.

 

W dniach 18-24 listopada 2019r.przypada XII edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości obchodzonego jednocześnie w 160 krajach. Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem włączyło się do projektu, realizując program „Otwarta firma” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami środowiska biznesu i instytucji wspierających przedsiębiorczość. Mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę na temat ekonomii w praktyce oraz lepiej przygotować się do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym i planowania swojej ścieżki edukacyjnej.

18 listopada w ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości w klasie Ic odbyła się wizyta pani Doroty Pawłowskiej - doradcy PKO Bank Polski w Szczawnicy. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat finansów i funkcjonowania banku. Zapoznali się między innymi z formami oszczędzania i inwestowania, możliwościami jakie daje posiadanie własnego konta , aplikacji IKO oraz dowiedzieli się jak jakie warunki trzeba spełnić , aby wziąć kredyt, porównali wybrane oferty kredytów.


Jakie prawa ma konsument i na jaką pomoc instytucji wspierających konsumenta może liczyć? Na te i inne pytania odpowiedzi udzieliła pani Ewa Barczuk- Kałat – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nowym Targu podczas spotkaniaz uczniami 22 listopada. Pani Rzecznik wyjaśniła procedurę składania reklamacji w oparciu o przepisy rękojmi i gwarancji, podając ciekawe przykłady sytuacji konsumenckich. Lekcja była także okazją do wyjaśnienia problemów i zadawania pytań przez młodzież związanych z tematyką konsumencką.


W tym dniu pani Aneta Pawłowska, właścicielka firmy ANTAWU oraz członek Zarządu „ Fundacji dzieci Pienin” przeprowadziła lekcję „ Własna firma” dla uczniów klasy IIA i II B. Zajęcia były interesujące, uczniowie zapoznali się ze ścieżką kariery zawodowej wolontariuszki oraz omówili podstawowe zasady zarządzania
i strategie prowadzenia działalności gospodarczej z osobą , która prowadzi swoją firmę. Na przykładzie Fundacji Dzieci Pienin przeanalizowali aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu. Przekonali się, że warto być człowiekiem przedsiębiorczym, realizować swoje pasje, które mogą być źródłem pomysłu na biznes.


22 listopada „ Lekcję europejską” dla uczniów klasy IIIA i IIIB na temat funduszy europejskich przeprowadził pan Tomasz Hamerski-Inspektor Zespołu ds. Informacji o Funduszach Europejskich w Nowym Targu. Zapoznał młodzież z możliwościami skorzystania ze środków pomocowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wyjaśniał kwestie związane z procedurą ich pozyskiwania. Uczniowie dowiedzieli się między innymi jakie są rodzaje programów krajowych i regionalnych, które obszary gospodarcze są preferowane, jak uzyskać wsparcie na aktywizację zawodową, kształcenie oraz własna firmę. Informacje te z pewnością przydadzą się
tegorocznym maturzystom.

Wszystkim wolontariuszom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w przedsiębiorczą edukację młodych ludzi.
Szkolny koordynator programu
Wanda Mikołajczyk

Dyplom  Fotorelacja