Andrzejki w szkole

28.11.2019

Noc filmowa

 Samorząd Uczniowski serdecznie zaprasza na pierwszą „Noc Filmową” w Naszym liceum. "Noc Filmowa" to projekcje filmów, wybranych przez SU, i mają one miejsce od 29 do 30 listopada w godzinach 20.00 – 6.00. Do szkoły wchodzić można do godziny 20.30, a wychodzić od godziny 6.00 rano. Szkoła na noc pozostaje zamknięta. Uczniowie pozostają pod opieką Państwa Profesorów: Barbary Morawczyńskiej, Jacka Dusika oraz Anetty Michałczak. Nie można wchodzić i wychodzić ze szkoły od godziny 20.30 do 6.00.

Uczestnicy Nocy Filmowej są zobowiązani przestrzegać statutu Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku nad Dunajcem, w szczególności bezwzględnego zakazu palenia tytoniu i e-papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania substancji psychoaktywnych.


Życzymy miłego oglądania!


Samorząd Uczniowski

Zgoda rodziców do pobrania

Regulamin Nocy Filmowej


1. Noc Filmowa jest wydarzeniem kulturalno-dydaktycznym dla uczniów klas I-III LO im. S. Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem
2. Noc Filmowa odbędzie się 29.11.2019 r. w Sali nr 102
3. Uczestnikami Nocy Filmowej mogą być uczniowie, którzy dostarczą podpisaną zgodę rodzica/prawnego opiekuna.
4. Impreza przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów naszej szkoły.
5. Każdy uczestników ma obowiązek przybycia do szkoły w godzinach 19.30-20.30 i podpisać się na liście obecności.
6. Uczestnik I Nocy Filmowej może opuścić szkołę w czasie trwania imprezy jedynie w przypadku, gdy odbierze go rodzic lub prawny opiekun.
7. Zakończenie Nocy filmowej zaplanowane jest na godz. 6.00.
8. Wszelkie problemy należy zgłosić opiekunowi obecnemu na sali. Poruszanie się po szkole odbywać się będzie tylko pod opieką opiekuna.
9. Każdy może wziąć ze sobą własny prowiant oraz napoje.
10. Zabronione jest przynoszenie i spożywanie jakichkolwiek używek niezgodnych ze Statutem Szkoły.
11. Za zniszczenie mienia szkoły podczas Nocy Filmowej odpowiada sprawca lub jego rodzice.
12. Każdy, kto złamie warunki regulaminu, opuści szkołę po uprzednim wezwaniu rodziców oraz poniesie dalsze, adekwatne do szkody konsekwencje. W takim przypadku rodzic/opiekun ma obowiązek odebrać podopiecznego.
13. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania i przestrzegania Regulaminu I Nocy Filmowej oraz respektowania Statutu Szkoły.
14. Podpisany regulamin oraz zgodę rodziców/ prawnych opiekunów należy dostarczyć organizatorom Nocy Filmowej przy wejściu.