Warto być dobrym

17.10.2019

Dariusz Popiela - Przyjacielem Szkoły

 Medal Przyjaciela Szkoły, w tym roku szkolnym 2019/2020 Rada Pedagogiczna jednogłośnie przyznała Panu Dariuszowi Popieli. Pan Dariusz jest kajakarzem górskim z wieloma sukcesami na arenie narodowej a także międzynarodowej. Pasją Pana Dariusza jest historia, stąd jego zaangażowanie w liczne projekty. Projekt „Ludzie, nie liczby” był realizowany w naszym Liceum. Laudację na temat Pana Dariusza wygłosiła Pani Wicedyrektor, Elżbieta Wójcik. Cieszymy się bardzo, że w gronie Przyjaciół Szkoły mamy takie zacne osoby.

Fotorelacja