"Ponadnarodowa mobilność uczniów" - szkolenie

13.09.2019

Zaczynamy realizację kolejnego projektu unijnego!

 Okazuje się, że kto się szkoli, ten ma mnóstwo pracy…, na szczęście jest to fajna praca, bo z młodzieżą i dla młodzieży. Tradycją naszej szkoły jest, że gdy kończy się jeden projekt unijny, to natychmiast piszemy następny. Ostatnio szkolili się nasi nauczyciele, uczestnicząc w kursach językowych i metodycznych w Niemczech, Austrii, Irlandii oraz na Malcie. Natomiast tym razem swoje kompetencje językowe i nie tylko, będą podnosić uczniowie naszej szkoły. Dwie 10- osobowe grupy udadzą się z wizytą do zaprzyjaźnionej szkoły w Hamburgu, gdzie wspólnie z niemieckimi kolegami będą realizować różnego typu działania, mające na celu podnoszenie ich kompetencji kluczowych. Językiem projektu jest język angielski, a jego tytuł brzmi: „Wiedza i kompetencje nie mają granic”.
Koordynatorem projektu jest Pani Elżbieta Wójcik, która właśnie wróciła ze szkolenia w Warszawie z dobrymi wieściami. W związku z tym, że nasz formularz kontraktowy został zaakceptowany i wkrótce podpiszemy ostateczną umowę finansową z FRSE, z dniem 02.09.19. rusza rekrutacja do projektu. Zapraszamy chętnych, zaangażowanych uczniów do zgłaszania swoich kandydatur do Pani Anetty Michałczak, Pani Anny Dudek oraz Pani Katarzyny Myśliwiec. Na stronie internetowej szkoły , w zakładce Ponadnarodowa mobilność uczniów https://lokroscienko.nowotarski.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=933, udostępniony został regulamin przystąpienia do projektu. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy!


Zespół projektowy

Fotorelacja