Spotkanie autorskie

16.04.2019

„Wrzesień 1939 w Dolinie Dunajca” - promocja książki Dawida Golika

 W piątek w naszym liceum odbyło się spotkanie z Panem Dawidem Golikiem, autorem książki „Wrzesień 1939 w Dolinie Dunajca. Bój graniczny i walki nad górnym Dunajcem między 1 a 6 września 1939roku”. Dawid Golik jest historykiem dziejów najnowszych. Napisał wiele książek i artykułów poświęconych działalności polskiego podziemia niepodległościowego w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Jest pracownikiem pionu poszukiwań i identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. W książce bardzo dokładnie omówiona została kwestia działań wojennych we wrześniu 1939 na pograniczu polsko - słowackim, w dolinie Dunajca oraz na terenie powiatów nowotarskiego, nowosądeckiego i limanowskiego. Autor przedstawił w niej walkę pododdziałów polskiej 2. Brygady Górskiej Strzelców wchodzącej w skład Armii „Karpaty” z jednostkami niemieckiej Dywizji Górskiej oraz wspomagającymi ją wojskami słowackimi. Zmagania zaczynają się starciami granicznymi w dniach 1-2 września, kończą zajęciem Nowego Sącza 6 września 1939 roku. Publikacja podzielona jest na sześć rozdziałów, w których zostały przedstawione w sposób chronologiczny wydarzenia na naszym terenie. Po spotkaniu istniała możliwość nabycia książki „Wrzesień 1939 w Dolinie Dunajca” z imienną dedykacją autora. Organizatorem spotkania było nasze LO we współpracy z krakowskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.

Weronika Błażusiak

Fotorelacja