Chemia

20.12.2018

Promieniotwórczość – dwie strony medalu

 

W listopadzie klasa IIa w ramach realizacji programu nauczania realizowała projekt „Promieniotwórczość”. Uczniowie podzielili się na grupy tematyczne zaproponowane przez nauczyciela (biologiczno-medyczną, historyczną, fizyczno-chemiczną, techniczną i ekonomiczną) i wybranej przez siebie dziedzinie przygotowywali treści związane ze zjawiskiem promieniotwórczości naturalnej i sztucznej.
Wszyscy podeszli do przydzielonych zadań bardzo sumiennie i w ciekawy sposób przedstawiali wyniki swojej pracy. Projekt rozpoczął się ankietą wstępnie sprawdzającą zasób wiedzy w tej dziedzinie. Na koniec uczniowie jeszcze raz wypełniali ten sam rodzaj testu. Ankieta przeprowadzana dwukrotnie nie miał na celu wykazania braku wiedzy, ale właśnie jej przyrost, co uczniowie mieli okazję sami zauważyć.
W sposób nieco odbiegający od codziennej rzeczywistości szkolnej grupa miała okazję przekonać się jak wiele związku z innymi przedmiotami(biologią, matematyką, geografią, fizyką czy nawet historia) ma czasem chemia.

Urszula Waksmundzka- nauczyciel chemii

Fotoelacja