Kolejny rok współpracy

17.11.2018

"Szkoła ćwiczeń"

 

16. listopada 2018 r. miałem przyjemność reprezentować Nasze Liceum w inauguracji kolejnego roku współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w ramach „Szkoły Ćwiczeń”. „Szkoły Ćwiczeń to elitarne grono szkół współpracujących z Uniwersytetem. W tym roku współpraca jest bardzo ścisła i owocna w ramach projektu "Poznawaj świat zdrowo – Zdrowy styl życia ucznia warunkiem efektywności w nauce i wzrostu kompetencji".
W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, oprócz władz uczelni – Rektora UP prof. Kazimierza Karolczaka (mój wykładowca), Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyny Potyrały wzięli udział dyrektorzy współpracujących z uniwersytetem szkół.
W przemówieniu inauguracyjnym, Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak podziękował za codzienny trud pracy w szkole oraz współpracę z Uniwersytetem.
Podpisując, już po raz trzeci, porozumienie o przystąpieniu do „Szkół ćwiczeń”, znaleźliśmy się w gronie szkół, w których studenci mają możliwość zmierzenia się z codziennymi wyzwaniami w pracy pedagoga, co pozwala im na zdobycie wiedzy praktycznej, niezbędnej w przyszłym zawodzie nauczyciela.
Na zakończenie pracownicy instytutów zaoferowali bogatą ofertę darmowych szkoleń dla nauczycieli „Szkół Ćwiczeń.

Robert Dębski

Fotorelacja