„ BIZNES PRZY TABLICY” W RAMACH PROGRAMU „OTWARTA FIRMA” PODCZAS ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2018r.

17.11.2018

Konta, lokaty, kredyty – czyli, co oferują banki?


14 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie uczniów klasy IA i IB z Panią Dominiką Stasiowską doradcą PKO Bank Polski w Szczawnicy w ramach programu  "Otwarta firma” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Co to jest bank i jakie funkcje pełni? Dlaczego oszczędzanie w banku jest bezpieczne? Jakie formy oszczędzania i inwestowania oferuje bank? Jak założyć własne konto, co umożliwia posiadanie konta, aplikacji IKO? Jak wybrać najlepszą lokatę? Kredyty... i wiele innych informacji na temat finansów uzyskali uczniowie na przykładzie funkcjonowania banku PKO w Szczawnicy. „ Biznes przy tablicy” w ramach programu „Otwarta firma” jest bardzo ciekawą propozycją formy edukacji ekonomicznej młodzieży, dzięki której uczniowie mają możliwość bezpośredniego kontaktu z praktykami biznesu. Dziękujemy firmie PKO Bank Polski w Szczawnicy za zaangażowanie w przedsiębiorczą edukację młodych ludzi.

 

Jakie prawa przysługują konsumentowi?- spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

W dniu 16.11.2017 r. w LO im. S. Żeromskiego w Krościenku n. D. odbyło się spotkanie klasy I A i IB z Panią Ewa Barczuk- Kałat – Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Pani Rzecznik omówiła na praktycznych przykładach sposoby korzystania z uprawnień konsumenta z tytułu rękojmi oraz gwarancji, a także zasady składania reklamacji. Wskazała jakie błędy popełniają najczęściej konsumenci przy zawieraniu umowy kupna/sprzedaży lub świadczenia usług i jak ich unikać?
Dziękujemy Pani Ewie Barczuk- Kałat - Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów w Nowym Targu za zaangażowanie w edukację konsumencką młodzieży.

 

„LEKCJA EUROPEJSKA” - JAK SKORZYSTAĆ Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH?- spotkanie z Panem Tomaszem Hamerskim Inspektorem Zespołu ds. Informacji o Funduszach Europejskich

W dniu 16.11.2018 odbyło się spotkanie klasy IIIA i IIIB z Panem Tomaszem Hamerskim konsultantem Lokalnego Punkt Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Targu, który zapoznał młodzież z możliwościami skorzystania ze środków pomocowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Jakie dziedziny są szczególnie wspierane? Kto może ubiegać się o wsparcie? Ile mamy programów krajowych? Ile mamy programów regionalnych? A co dla młodych? Jak uzyskać wsparcie na aktywizację zawodową, kształcenie oraz pierwszy biznes...?
Pan Tomasz Hamerski omówił kwestie dotyczące poszukiwania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, absolwentów, wyjaśniał wątpliwości związane z procedurą pozyskiwania środków. Młodzież dowiedziała się wielu ciekawych i praktycznych informacji na temat finansowania inicjatyw i działalności gospodarczej ze środków unijnych. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

 

„ Własna firma”- spotkanie z biznesmenem Bartoszem Ciesielką, właścicielem firmy Mountain Touch

W dniu 16.11.2018 odbyło się spotkanie klasy IIA i IIB z Panem Bartkiem Ciesielką , który na przykładzie własnej firmy zapoznał uczniów z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorca opowiedział o swojej pasji jako źródle pomysłu na działalność. Scharakteryzował otoczenie biznesu oraz możliwości i zagrożenia prowadzenia przedsiębiorstwa. Omówił strategie działania własnej firmy oraz kwestie zarządzania przedsiębiorstwem. Na koniec wraz
z uczniami ustalił co decyduje o sukcesie firmy. Spotkanie było bardzo interesujące , uczniowie poznali podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej od osoby, która sama firmę prowadzi. Przekonali się, że warto być człowiekiem przedsiębiorczym, realizować swoje zainteresowania, szukać okazji i wykorzystywać nadarzające się szanse otoczenia. Dziękujemy za zaangażowanie w przedsiębiorczą edukację młodzieży.

Szkolny koordynator projektu Wanda Mikołajczyk

 Fotorelacja