Spotkanie autorskie

23.10.2018

„ Wieczornica Patriotyczna- promocja książki profesora Jerzego M. Roszkowskiego pt „Zapomniane Kresy" 

 We wtorek 16 października w naszym Liceum miała miejsce „ Wieczornica Patriotyczna- promocja książki profesora Jerzego M. Roszkowskiego pt „Zapomniane Kresy" Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895 - 1925. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: Poseł na Sejm RP Edward Siarka, Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego, Bogusław Waksmundzki, dyrektor Muzeum Pienińskiego Pani Barbara Węglarz oraz kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Pani Władysława Bodziarczyk.

Publikacja opisuje wydarzenia na Spiszu i Orawie dotyczące odzyskania przez Polskę niepodległości.
„Ukazuje walkę o polskość tych ziem, zapoznaje czytelników z trudnymi i złożonymi procesami historycznymi, wywierającymi wpływ na kształtowanie świadomości narodowej wśród Spiszaków i Orawian. Przedstawia drogę, która doprowadziła północne tereny Orawy i Spisza w obręb II RP”.
Przywraca ona również pamięć o osobach, dzięki którym te ziemie zostały przyłączone do Polski.

W ramach spotkania profesor Jerzy Roszkowski wygłosił krótką prelekcję, której tematem była walka o niepodległość Polaków mieszkających na Spiszu oraz Orawie.

Wieczornica Patriotyczna została zorganizowana przez Posła na Sejm RP Edwarda Siarkę oraz Starostę powiatu nowotarskiego Krzysztofa Fabera przy współpracy z naszym LO, Zespołem Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n.D, oraz Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu.

Weronika Błażusiak

Fotorelacja