RODO - klauzula informacyjna

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego reprezentowanym przez Pana Roberta Dębskiego - Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Krościenku n.D. przy ul. Zdrojowej 11. Może się z Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu 18 262 30 25 lub adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2). Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod nr. telefonu 22 3500140, bądź adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3). Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:
a. przyjęcia ucznia do szkoły,
b. realizacji zadań oświatowych, 
c. zapewnienia bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole,
d. realizacji działań promocyjnych szkoły,
e. archiwizacyjnym,  zgodnie z przepisami prawa.
4). Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14. grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).
5). Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
6).  Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego.
7).  Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
8). Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18. stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
9).  Ma Pani/Pan prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
c. przenoszenia swoich danych osobowych,
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10). Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.
11).  Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.