Zapraszamy na imprezę Samorządu Uczniowskiego

6.06.2018

"Bieg po Stefana" druga edycja

 Zapraszamy na grę terenową „II BIEG PO STEFANA”, która odbędzie się 18.06.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 9.00.

Start w budynku szkoły. Na trasie liczne konkurencje i atrakcje. 

Samorząd Uczniowski LO Żeromski

REGULAMIN GRY TERENOWEJ „II BIEG PO STEFANA”

I PRZEPISY OGÓLNE
1. Gra terenowa pod tytułem „Bieg po Stefana”, zwana dalej Grą, odbędzie się dnia 18.06.2018 roku.
2. Gra organizowana jest przez Samorząd Uczniowski przy LO Żeromski w Krościenku nad Dunajcem.
3. Gra odbędzie się na terenie miejscowości Krościenko n. D., na określonym przez Organizatora obszarze.
4. Gra jest otwarta dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w Grze za zgodą osób dorosłych (formularz oświadczenia/zgody według obowiązującego w szkołach),
5. Uczestnicy Gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Koszty uczestnictwa w Grze pokrywane są przez Uczestników.
6. Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
II PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
Cel Gry
Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów. Punkty zdobywa się poprzez zdobywanie punktów pośrednich. Każdy punkt pośredni ma przypisaną odpowiednią liczbę punktów. Przez zdobycie punktu pośredniego rozumiane jest dotarcie na dany punkt i ewentualne rozwiązanie zadania.
Drużyny
1.W Grze mogą wystartować drużyny liczące od 4 do 5 osób.
3. Zgłoszenia drużyn dokonywane są poprzez formularz przesłany na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do Pana Jacka Dusika w L.O. Krościenko
4. Zgłoszeń należy dokonywać najpóźniej do dnia 14 czerwca 2018 roku. Do godziny 12.00 Zgłaszając drużynę należy podać jej liczebność, nazwę drużyny oraz skład osobowy (imię i nazwisko każdego z członków drużyny).
5. Maksymalna liczba drużyn, mogących wziąć udział w Grze to 15. W razie przekroczenia tej liczby, o udziale w Grze decyduje kolejność zgłoszeń.
III PRZEBIEG GRY
1. Trasa prowadzi po drogach publicznych i gruntowych na obszarze miasta Krościenko n. D.
2. Drużyny proszone są o przybycie na miejsce startu najpóźniej 15 minut przed planowanym rozpoczęciem Gry.
3. W momencie startu każda z drużyn otrzymuje mapę, kartę podpowiedzi i kartę zadań
4. Karta podpowiedzi zawiera spis wskazówek umożliwiających dotarcie do określonych
miejsc będących punktami pośrednimi wraz
5. Karta zadań zawiera tabelę, na której trzeba odbić swoją obecność specjalnym perforatorem umiejscowionym na punktach , lub punkty przyznane przez sędziego
6. Kolejność zdobywania punktów pośrednich jest dowolna.
7.Drużyny poruszają się bez pomocy środków komunikacji miejskiej oraz pojazdów mechanicznych, w tym hulajnóg, łyżworolek, rowerów.
8. Korzystanie z Internetu jest dozwolone.
9. Całą trasę drużyny powinny pokonać razem, bez rozdzielania się.
10. Po przybyciu na określoną w momencie startu metę należy oddać obsłudze mety wypełnioną Kartę zadań.
11. Po weryfikacji Kart zadań ogłaszane są wyniki. O klasyfikacji końcowej decyduje liczba zdobytych punktów.
12. W razie zdobycia przez dwie lub więcej drużyn tej samej liczby punktów o kolejności końcowej decydują odpowiednio:
- Punkty przyznane przez sędziów na zadaniach specjalnych
- Punty za zaliczenie checkpointów
13. Wątpliwości i protesty powinny być zgłoszone Organizatorom w czasie 15 minut od ogłoszenia wyników.
IV NAGRODY
Dla uczestników przewidziane są pamiątkowe dyplomy. Dla zwycięzców nagrody rzeczowe. Wszystkich uczestników zapraszamy na poczęstunek.
V PRZEPISY KOŃCOWE
1. Gra może zostać odwołana przez Organizatora bez podania przyczyn.
2. Zmiany w regulaminie mogą zostać wprowadzone przez Organizatora jedynie do czasu startu Gry.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu zależy wyłącznie od Organizatora.

Opiekun SU Anna Dudek
Jacek Dusik
Bartek Ciesielka