Projekt "Medycyna w praktyce"

4.04.2018

 Uczniowie klasy 1a w Medical Clinic Podhale i PPWSZ w Nowym Targu

    22. marca uczniowie klasy IA wzięli udział w pierwszej odsłonie projektu „Medycyna w praktyce”, na którą złożyła się wizyta w wielospecjalistycznej klinice medycznej Medical Clinic Podhale w Waksmundzie oraz uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez studentów III roku Instytutu Nauk o Zdrowiu - kierunek Ratownictwo Medyczne, Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 

    W Medical Clinic Podhale uczniowie mieli okazję zobaczyć jeden z najnowocześniejszych bloków operacyjnych, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, oddział pooperacyjny oraz wyposażone w innowacyjną aparaturę medyczną specjalistyczne gabinety lekarskie. W budynku PPWSZ zajęcia podzielone zostały na dwie części. Najpierw na auli akademickiej odbył się wykład dotyczący między innymi celów i podstaw prawnych udzielania pierwszej pomocy, zasad wzywania służb ratowniczych, wykazu telefonów alarmowych, schematu postępowania w różnych sytuacjach (krwotoki, utrata przytomności, itp.). Uczniowie zostali uświadomieni o ogromnej roli osoby podejmującej resuscytację krążeniowo- oddechową w tzw. łańcuchu przeżycia. Po części teoretycznej miała miejsce część ćwiczeniowa – wszyscy uczestnicy szkolenia mogli praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę podejmując działania ratunkowe na fantomach. Bardzo ważnym elementem była obsługa AED, czyli Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego, który coraz częściej można spotkać w miejscach użyteczności publicznej. Wszystkie przeprowadzone szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy charakteryzowały się wysokim poziomem, zaangażowaniem szkoleniowców, wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, profesjonalną, ale jednocześnie jasną i zrozumiałą dla wszystkich uczestników formą przekazu.
                   

Urszula Waksmundzka

Fotorelacja.