22.01.2018

Nakręć dwuminutowy film promujący wybraną książkę i wygraj nagrodę!

    Zachęcamy do udziału w konkursie Booktrailer Film Festival, promującym czytelnictwo przez połączenie literatury z filmem. Organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu. Zgłoszenia indywidualne i grupowe będą przyjmowane od dziś w bibliotece szkolnej.

REGULAMIN I  OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  BOOKTRAILER FILM FESTIVAL

GENEZA: Booktrailer Film Festival narodził się w roku 2007 w Liceo scientifico di Stato  A. Calini w Brescii we Włoszech. Jego pomysłodawczynią jest nauczycielka języka włoskiego Laura Forcella.  Booktrailer to krótki film, którego celem jest zachęcenie widza do sięgnięcia po prezentowaną książkę. To forma, która łączy literaturę z filmowymi środkami wyrazu, tradycyjną lekturę z nowymi technologiami. Inicjatywa miała na początku charakter lokalny. Szybko jednak zyskała popularność we Włoszech stając się ważnym wydarzeniem edukacyjnym i kulturalnym. Szkolny konkurs przekształcił się w ogólnokrajowy festiwal, a od roku 2017 w festiwal międzynarodowy. Rozszerzenie idei festiwalu stało się możliwe dzięki stworzeniu grupy inicjatywnej i  pozyskaniu środków finansowych z programu Erasmus +. 

KONKURS: Grupę inicjatywną festiwalu tworzą nauczyciele szkół z Włoch (Liceo scientifico di Stato „A. Calini” w Brescii – koordynator), Francji (Lycée Albert Camus we Fréjus), Bułgarii (szkoła Atanas Dalchev w Sofii) i Polski (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu).

CEL KONKURSU: Booktrailer Film Festival jest przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym  promującym czytelnictwo wśród młodzieży. Jego idea opiera się na zespoleniu  tradycji i nowoczesności - łączeniu poznawania literatury z nowymi technologiami, integrowaniu  sztuki słowa  i języka kina, rozwoju   kompetencji związanych  ze współpracą w grupie i wnikliwej analizy dzieła literackiego. Projekt zachęca do lektury, uczy  i wyzwala kreatywność.  

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 1. W Polsce organizatorem eliminacji krajowych konkursu Booktrailer Film Festival jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu. 2. Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie szkół podstawowych  i ponadpodstawowych  w wieku 14 – 18 lat.  3. Zadaniem uczestników jest przygotowanie dwuminutowego filmu promującego wybraną  książkę czyli booktrailera.  4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie  jest wcześniejsze przesłanie zgłoszenia do organizatora eliminacji krajowych w terminie do końca   lutego 2018 roku na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz  wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.booktrailerfilmfestival.eu w okresie od 15 stycznia do 12 marca 2018 roku. 5. Szczegółowe procedury związane z przesłaniem zgłoszenia przedstawione zostały na platformie internetowej www.booktrailerfilmfestival.eu
 2. Finał I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU BOOKTRAILER FILM FESTIVAL odbędzie się 6 kwietnia 2018 roku w Nowym Targu.  7. Źródłem informacji na temat festiwalu jest platforma internetowa  www.booktrailerfilmfestival.eu, strona internetowa organizatora eliminacji  www.zskj.nowotarski.pl  oraz strona na portalu społecznościowym Facebook – Booktrailer Film Festival.  

ZASADY  KONKURSU:

 1. Warunki formalne związane z przygotowaniem i publikacją booktrailerów zostały opublikowane na platformie internetowej www.booktrailerfilmfestival.eu 2. Wybór prezentowanej książki  pozostaje w gestii uczestników.  3. Booktrailer jest wynikiem samodzielnej pracy uczniów. Rolą nauczyciela jest wspieranie uczniów i zapewnienie pomocy o charakterze merytorycznym.  4. Booktrailer może być efektem pracy jednego ucznia. Może też  zostać przygotowany przez grupę uczniów lub całą klasę.  5. Prace uczniów oceniane będą  przez profesjonalne jury.  6. Ocenie podlega: klarowność przekazu, oryginalność ujęcia, zastosowanie nowoczesnych technologii, zrozumienie tekstu, komplementarność elementów budujących dzieło i rodzaj zastosowanych technik artystycznych. Warto podkreślić, że booktrailer nie jest streszczeniem książki, lecz jej prezentacją, która zachęca do lektury. 7. Czas trwania filmu nie może przekroczyć 2 minut.  

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Uczestnik udziela organizatorowi zezwolenia na korzystanie z jego wizerunku oraz z praw autorskich i praw pokrewnych w celu promocji konkursu. 2. W przypadku osoby małoletniej zgody, o której mowa w punkcie wcześniejszym, udziela rodzic. 3.  Naruszenie przez uczestnika postanowień regulaminu może spowodować wykluczenie go z udziału w konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. 4. Uczestnicy zobowiązani są do zaznajomienia się ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi filmów i przebiegu konkursu opublikowanymi na platformie www.booktrailerfilmfestival.eu 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz do odwołania imprezy. 6. Autorzy, których filmy uzyskają  najwyższe oceny jury krajowego,  zostaną zaproszeni na uroczystą galę finałową. Zaproszenia zostaną przesłane na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu. Uczestnicy przyjeżdżają  na koszt własny. 7. Wszelkie pytania i wnioski  do Organizatorów prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NAGRODY:

 1. Nagrody przyznaje jury konkursowe. 2. Werdykt ogłaszany jest publicznie podczas gali finałowej. 3. Ustala się następujące nagrody: a. I, II, III NAGRODA
 2. b. NAGRODA PUBLICZNOŚCI
 3. c. WYRÓŻNIENIA (dwa)
 4.  Pięć filmów, które uzyskają najwyższy wynik w ocenie jury, zostanie skierowanych do międzynarodowego finału konkursu w Brescii (Włochy). Zwycięzcy konkursu międzynarodowego otrzymają nagrody pieniężne:
  I nagroda: 1000 €
  II nagroda: 600 €
  III miejsce: 400 €
 5. Wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 2. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie i jego ostatecznej interpretacji.