Inicjatywy Samorządu Uczniowskiego

16.01.2018

 Jasełka dla Rodziców i... wywiadówka

     W poniedziałek 15. stycznia odbyła się wywiadówka szkolna, która podsumowywała pierwszy semestr pracy szkoły. Indywidualne rozmowy w klasach poprzedzone były życzeniami noworocznymi i podziękowaniami dla rodziców złożonymi przez pana dyrektor Roberta Dębskiego i przewodniczącą Rady Rodziców panią Katarzyny Zaziąbło. Tradycyjnie już rodzice mogli obejrzeć przygotowane przez młodzież Jasełka. Sztuka bardzo się podobała, bo hojni rodzice obdarowali nas kwotą 557 zł. Pieniądze zostaną przekazane na fundusz Samorządu Uczniowskiego, który wypracowane środki przeznacza dla młodzieży. Dzięki swojej działalności w zeszłym roku zorganizował „Bieg po Stefana” – dużą plenerową imprezę z okazji Dnia Dziecka oraz Święto Szkoły połączone ze ślubowaniem klas pierwszych. SU w miarę możliwości wspiera potrzebujących i zasłużonych uczniów fundując im nagrody i ministypendia. W ramach swojej działalności wspiera także uzdolnioną artystycznie młodzież. Dzięki środkom uczniowie mają możliwość uczestniczenia w profesjonalnych warsztatach muzycznych prowadzonych we współpracy ze studiem SOVART w Szczawnicy, gdzie powstają nasze okolicznościowe teledyski. Od drugiego semestru z funduszu SU będziemy organizować rok 0 z matematyki: dodatkowe zajęcia dla klas humanistycznych.

    Dziękuję uczniom klasy IIB i IIA oraz organizatorom Pani Jadwidze Wolskiej i ks. Stanisławowi Kłysiowi za przygotowanie Jasełek, oraz wspaniałomyślnym rodzicom za wsparcie.

Anna Dudek, opiekun Samorządu Uczniowskiego

Fotorelacja.