Zajęcia w PPN

17.12.2017

W parku... w ławce...

    15. grudnia klasy Ib i IIIb, zamiast iść do szkoły, spotkały się w parku. Nie był to jednak zwykły park miejski, lecz Pieniński Park Narodowy. Nie usiedliśmy też na ławkach, lecz zasiedliśmy do ławek, by uczestniczyć, wspólnie z prowadzącymi, w zajęciach edukacyjnych.

    Zajęcia miały charakter warsztatowy i dotyczyły, w klasie pierwszej, budownictwa regionalnego i zagospodarowania przestrzennego regionu, natomiast uczniowie klasy trzeciej zastanawiali się, jak gospodarować odpadami, by nie naruszyć równowagi ekologicznej naszego ekosystemu.


Przy okazji zajęć zwiedziliśmy również wystawę na terenie budynku PPN.

    Klasa trzecia, tym spotkaniem, zakończyła cykl zajęć z edukacji ekologicznej, realizowany przez pracowników pedagogicznych PPN. Edukacja ekologiczna prowadzona jest od szkoły podstawowej i ma na celu uświadomienie mieszkańcom okolicznych gmin, już od najmłodszych lat, jaką rolę pełni PPN w procesie ochrony naszego środowiska naturalnego. Wykształcenie stałych nawyków, zmierzających do ochrony środowiska, jest ważnym celem, do którego prowadzą również te zajęcia. Przy okazji możemy również zapoznać się z zasadami budownictwa regionalnego, odszukać tropy wędrujących zwierząt, czy poznać atrakcje naszego regionu. To tylko niektóre, poruszane zagadnienia.
    Warto zaznaczyć, że zajęcia w Pienińskim Parku Narodowym są znakomitym uzupełnieniem treści nauczanych w szkole w ramach przedmiotów: geografia i biologia.

Elżbieta Wójcik

Fotorelacja.