Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

25.11.2017

 Na lekcji przedsiębiorczości o prawach konsumenta

    W dniu 24.11.2017 r. w LO im. S. Żeromskiego w Krościenku n. D. odbyło się spotkanie p. Ewa Barczuk-Kałat – Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Tematem głównym były prawa konsumenta i pomoc w ich egzekwowaniu ze strony instytucji wspierających konsumenta.

    W spotkaniu tym uczestniczyły klasy Ia, Ib, II a i II b w ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości. Spotkanie było podsumowaniem cyklu lekcji „Konsument królem - czyli jak dbać o swoje prawa?. Pani Rzecznik wyjaśniła procedurę składania reklamacji w oparciu o przepisy o rękojmi lub na drodze gwarancji, podając ciekawe przykłady i przypadki. Omówiła również problemy wynikające z zawierania umów na odległość. Spotkanie było także okazją do wyjaśnienia problemów i zadawania pytań przez młodzież, związanych z poruszaną tematyką.
    Dziękujemy Pani Ewie Barczuk-Kałat - Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów za przeprowadzenie prelekcji na temat praw konsumenta.

Wanda Mikołajczyk, nauczyciel przedsiębiorczości