42. Olimpiada Języka Angielskiego

20.12.2017

 Michał Kwaśniowski, po raz kolejny, przeszedł do etapu okręgowego

 Na adres e-mailowy prof Anny Dudek przyszła taka radosna wiadomość: 

"Szanowni Państwo!

    Niniejszym pragnę potwierdzić zapewne znane już Państwu fakty i poinformować, że na mocy decyzji Komitetu Głównego 42. Olimpiady Języka Angielskiego do etapu okręgowego zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 32 punktów za test pisemny na etapie szkolnym.

W związku z tym z Państwa szkoły do etapu okręgowego przechodzą następujące osoby:

Kwaśniowski Michał

Etap okręgowy odbędzie się w poniedziałek 15. stycznia 2018 r. o godz. 12.00. Informację o miejscu, gdzie odbędzie się test pisemny podam Państwu w osobnym mailu na początku stycznia 2018. Jednak już teraz pragnę podać, że będzie to centrum Krakowa, w pobliżu Dworca Głównego.

Egzamin ustny dla zakwalifikowanych uczestników odbędzie się w poniedziałek 29 stycznia od godz. 9.30, gdyż wcześniej trwają jeszcze zajęcia dydaktyczne i nie można skompletować komisji.

Gratuluję wszystkim zakwalifikowanym!

Życzę Państwu Wesołych Świąt i pełnego sukcesów Nowego Roku 2018!

Andrzej Kurtyka"