„Kultura nie jest dekoracją, ale koniecznością”. (Michael Tomasello)

17.11.2017

 Uczestniczyliśmy w Forum Edukacji Kulturowej SYNAPSY 2017

    „Kultura nie jest dekoracją, ale koniecznością” (Michael Tomasello). O tym przekonywali nas przedstawiciele programu rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce: SYNAPSY. Po przywitaniu gości i uczestników przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panią Monikę Wiejaczka, Wiceburmistrza Nowego Targu Pana Waldemara Wojtaszka i Panią Joannę Orlik dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury głos zabrał prof. Marek Krajewski, socjolog, profesor zwyczajny, zatrudniony w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. W swoim wykładzie pt. Edukacja kulturowa: w kierunku bycia razem starał się przekonać zgromadzonych, że we współczesnym świecie wspólne działania twórcze dają młodemu człowiekowi możliwość realizacji siebie, a za razem pozwalają na poczucie przynależności do wspólnoty, co jest istotą człowieczeństwa. Edukacja kulturowa wśród młodzieży powinna skupiać się na przedsięwzięciach, które byłyby pretekstem do bycia razem. W ten sposób będzie mógł on kształcić kluczowe kompetencje takie jak: zaufanie, wzajemna solidarność, odpowiedzialność. One zaś uczynią go bardziej pełnoprawnym członkiem naszej społeczności. 

    Tę myśl rozwinięto na panelu dyskusyjny zadając pytanie: Po co nam ta współpraca?
Realizacja projektów oznacza otwarcie się na nowe relacje i współdziałanie: dzieci z dorosłymi, dzieci z dziećmi, organizatorów z partnerami, szkoły z instytucją kultury. W czasie rozmowy starano się ustalić, na czym to doświadczenie polega, czego się wystrzegać, a także co zyskujemy w zamian za wystawienie się na ryzyko wprowadzania zmian, korekt i pomysłów dzieci w czyn.
Ostatnim punktem merytorycznym w Forum były warsztaty. My wybrałyśmy grupę pod kierownictwem Piotra Knasia Regionalna koalicja na rzecz rozwoju edukacji kulturowej
    Domy kultury, biblioteki, świetlice, centra aktywności lokalnej, szkoły – jest wiele miejsc, których misją jest integracja lokalna, aktywizacja społeczna i rozwój kompetencji kulturowych. Czy wśród osób i instytucji zajmujących się edukacją, animacją, organizacją wydarzeń kulturalnych istnieje potrzeba kooperacji, wymiany doświadczeń, integracji? Jeśli założymy, że odpowiedź jest twierdząca, należy zadać sobie pytanie, jak powinniśmy konkretnie realizować ten nakaz – przy znikomych budżetach na rozwój kompetencji i szkolenia, przy nawale prac projektowych, przy odległościach dzielących instytucje i samorządy nastawione na kooperację. Co możemy zrobić, żeby przyczynić się do zbudowania w regionie sieci wsparcia i rozwoju edukacji kulturowej.
    Ja, jako reprezentantka szkoły i Pani Katarzyna Zaziąbło jako przedstawicielka zarówno Związku Podhalan jak i animatorka życia kulturalnego w Krościenku chętnie włączyłyśmy się w prace koalicji. Forum dało nam możliwość spotkania z niezwykle aktywnymi ludźmi, myślącymi podobnie do nas, zastanawiających się nad możliwością jak największego zaangażowania młodzieży w pozytywne działania. Nasze spotkanie dało początek nowej współpracy, która rozwinie się na kolejnych spotkaniach. Następne już w lutym w Myślenicach.

Anna Dudek – opiekun Samorządu Uczniowskiego

Fotorelacja.