Innowacje pedagogiczne

2.03.2017

 Samorząd Uczniowski podejmuje dwie ważne inicjatywy

    W dniu 20.02.2017 r. Kuratorium Oświaty w Krakowie przyjęło dwie innowacje pedagogiczne, które będą  realizowane w naszej szkole.
W świetle obowiązujących przepisów innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające poprawić jakość pracy szkoły.
Pierwszą  z nich będzie: Wdrażanie idei spółdzielczości w ramach działań Spółdzielni Uczniowskiej „Żeromski”.
Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości a także umiejętność gospodarowania wypracowanymi środkami na potrzeby społeczności szkolnej.

Główną ideą  jest wyzwalanie inicjatywy młodych ludzi, które dzięki wypracowanym przez nich środkom mogą  być realizowane przez nich samych.

Geneza innowacji: Istnieje przekonanie, iż współczesna szkoła musi bezwzględnie zerwać z funkcją odtwórczą na rzecz autentycznej kreatywności. Należy zwracać uwagę na zaspokajanie potrzeb psychicznych, do których należą: potrzeba sukcesu, działania, uznania i samo potwierdzenia, poprzez dawanie młodzieży możliwości realizowania się  w takich samodzielnych zadaniach, które spełnią ich oczekiwania.
Działalność  Spółdzielni Uczniowskiej będzie polegało na:
- prowadzeniu sklepiku szkolnego
- pozyskiwanie środków z organizacji imprez szkolnych, takich jak bale, kiermasze etc
- staranie się o dofinansowanie działalności poprzez poszukiwanie sponsorów
- produkcję i sprzedaż  materiałów promocyjnych, takich jak np. koszulki i bluzy z logo    „Żeromski”
Wykorzystanie wypracowanych środków na:
- remont, modernizacja pomieszczeń przeznaczonych dla społeczności LO Krościenko:
 kawiarenka, sklepik, miejsce wypoczynku, pomieszczenie SU oraz
- uruchomienie siłowni w szkole
- wsparcie zajęć koła artystycznego działającego przy Samorządzie Uczniowskim LO
- organizacja imprez szkolnych
- promocja szkoły, budowanie prestiżu Liceum w środowisku
- pomoc dla potrzebujących uczniów


Działalność Spółdzielni Uczniowskiej sfinansuje drugą innowację pedagogiczną  realizowaną w naszej szkole: warsztaty muzyczne w profesjonalnym studiu nagrań: SOVART.

Główną ideą  jest wyłowienie talentów muzycznych społeczności szkolnej i danie im możliwości rozwoju w profesjonalnym otoczeniu.

Przewidywane efekty:
Rozwijanie swoich pasji pod opieką  profesjonalistów. Efektem finalnym będzie wspólny koncert z zaproszoną  gwiazdą. Umiejętności nabyte w tym projekcie będą  wykorzystywane również w uroczystościach szkolnych i konkursach. Zaangażowanie uczniów w takie działania artystyczne będą  dla nich również innowacyjną formą  spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań oraz swoich pasji, co jest  niezwykle ważne w procesie wychowawczym młodego człowieka.
Występy młodych artystów będą  popularyzowały szkołę w środowisku lokalnym.
Zaobserwuje się zwiększenie motywacji do podejmowania odpowiedzialności za własną przyszłość, rozwinięcie potencjału twórczego oraz zwiększenie efektywności działania oraz rozwinięcie umiejętności pracy w grupie, oraz autoprezentacji.

Autorka innowacji: Anna Dudek

Dokumenty potwierdzające akceptację innowacji przez Kuratorium.

Wdrażanie idei spółdzielczości w ramach działań Spółdzielni Uczniowskiej „Żeromski” 

Warsztaty muzyczne w profesjonalnym studiu nagrań: SOVARTarsztaty muzyczne w profesjonalnym studiu nagrań: SOVART.

Fotorelacja..