Daj się rozśpiewać!

23.01.2017

 Na początek "Złota Jerozolima", czyli debiut szkolnego chóru

    Według Goethego śpiewają  tylko dobrzy ludzie. W Żeromskim nuci każdy, ale niektórzy bez muzyki wręcz  nie wyobrażają  sobie życia. W odpowiedzi na tak śpiewne zapotrzebowania  zainicjowaliśmy wspólny program innowacyjny ze studiem nagrań SOVART w Szczawnicy. Współpracowaliśmy już przy produkcji świątecznych teledysków, teraz jednak chcielibyśmy, by uczniowie naszej szkoły mieli możliwość  uczestniczenia w profesjonalnych warsztatach muzycznych. Zwieńczeniem pracy będzie występ z gwiazdą - podobnie jak na warsztatach w Muzycznej Owczarni, gdzie kierownikiem jest pan Piotr Lelito, właściciel studia SOVART. Projekt finansowany jest ze środków wypracowanych przez Spółdzielnię  Uczniowską "Żeromski". Zajęcia odbywają  się w każdy czwartek o godzinie 14.30
Zapraszamy wszystkich jeszcze niezdecydowanych...

    Zainspirowani Jasełkami przygotowanymi przez ks. Janusza Pabiana i panią  Antoninę  Morawczyńską nagraliśmy w ramach warsztatów  nasz pierwszy utwór. W tym miejscu pragnę  podziękować Łukaszowi Różyckiemu za przygotowanie chóru, a panu Piotrowi Lelito za nagranie.

Czy warto być  z nami? Osądźcie sami.

Autor innowacji: Anna Dudek