W Teatrze Figur z Krakowa

21.12.2016

 “Jestem cały świat minus cały świat oprócz mnie”, czyli ważne pytania zbudowane

ze światła i cieni

    Gdzieś  między Rosją, a Stanami Zjednoczonymi, wprawdzie z dala od Meksyku, ale zapewne w kraju graniczącym z Niemcami leży nasze  Krościenko, które znalazło się na trasie ich zawodowych podroży. Dnia 21 XII mieliśmy niepowtarzalną  okazję spotkać  twórców Teatru Figur z Krakowa. W zaaranżowanej ze szkolnych klas przestrzeni wyczarowywaliśmy wspólnie świat cieni. Najpierw na warsztatach, ucząc się rytmu, snując opowieść a w końcu tworząc do niej lalkę. Potem biorąc udział w interaktywnym przedstawieniu “Jestem cały świat minus cały świat oprócz mnie”. Złożony z kilku etiud - instalacji spektakl oparty jest na twórczości Stefana i Franciszki Themersonów. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie kim jestem przemierzamy światy zbudowane ze światła i cieni obserwując kondycję  człowieka z rożnych perspektyw, choćby uczonego termita czy szukającego Pędrka Wy­rzutka. Mimo tak wielu źródeł światła, nie wszystko było dla nas jasne... ale, czyż sztuka nie jest po to by zasiać  w nas ziarno niepewności i pobudzić  do głębszej refleksji?

    Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy też  naszych młodszych kolegów z gimnazjów w Krościenku i Szczawnicy. Dziękujemy, że przyjęli nasze zaproszenie i mamy nadzieję  ze się podobało.

Anna Dudek

Fotorelacja.

Spek­takl do­fi­nan­so­wano ze środ­ków Mi­nistra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­dowe­go. Pro­jekt jest współf­i­nan­so­wany ze środ­ków Gmi­ny Miej­skiej Kraków.

www.krakow.pl i www.ngo.krakow.pl