Jak pomagać innym w nagłych wypadkach?

21.11.2016

 "Dzień Pierwszej Pomocy Przedmedycznej" po raz drugi w naszej szkole

    W czwartek, 17. listopada obchodziliśmy w naszej szkole kolejny już "Dzień Pierwszej Pomocy Przedmedycznej". W ubiegłym roku podobny kurs został zorganizowany zarówno dla nauczycieli jak i uczniów naszego Liceum. Szkolenia charakteryzowały się wysokim poziomem, zaangażowaniem szkoleniowców, profesjonalną, ale jednocześnie jasną i zrozumiałą dla wszystkich uczestników formą przekazu. To wszystko spowodowało, że zrodził się pomysł wprowadzenia cyklicznych kursów dla uczniów klas I.

    Dla obu klas zajęcia prowadzone były w grupach w wymiarze trzech godzin zegarowych przez wykwalifikowanych pracowników firmy PREMED z Jasła. Byli to: Piotr Szurek - dyplomowany Ratownik Medyczny, Absolwent Medycznej Szkoły Policealnej w Jaśle, kierunek – Ratownik Medyczny oraz Akademii Medycznej w Bydgoszczy, specjalność – Ratownictwo Medyczne, pracownik Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, wykładowca w Medycznej Szkole Policealnej w Jaśle, ratownik GOPR Grupy Krynickiej, oraz Rafał Jakubowicz - pielęgniarz, Ratownik Medyczny Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, ratownik GOPR Grupy Bieszczadzkiej.

W ramach kursu nasi uczniowie w bardzo przystępny sposób zapoznali się z:
celem  i podstawami prawnymi udzielania pierwszej pomocy,
zasadami wzywania służb ratowniczych,
wykazem różnych telefonów alarmowych,
schematem postępowania w różnych sytuacjach (krwotoki, utrata przytomności, itp.), układanie osoby w pozycji bocznej ustalonej,
zasadami prowadzenia resuscytacji nie tylko u osób dorosłych, ale także u dzieci i niemowląt (poniżej 1. roku życia)
obsługą AED, czyli Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego, który coraz częściej można spotkać w miejscach użyteczności publicznej.

    Uczniowie zostali uświadomieni o ogromnej roli osoby podejmującej resuscytację krążeniowo- oddechową w tzw. łańcuchu przeżycia. Po części teoretycznej miała miejsce część ćwiczeniowa – uczestnicy szkolenia mogli praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę, podejmując działania ratunkowe na fantomach.


Urszula Waksmundzka

Fotorelacja.