Współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym rozpoczęta

28.10.2016

Nasze Liceum polem ćwiczeń dla krakowskich studentów

     Na zaproszenie władz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wraz z Panem Dyrektorem udaliśmy się Ośrodka Inicjatyw Edukacyjno – Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie odbyło się spotkanie władz uczelni z dyrektorami szkół i placówek w sprawie kontynuowania i rozszerzenia współpracy w ramach sieci szkół ćwiczeń. Nasze Liceum wraz z 20. innymi szkołami znalazło się w gronie nowych szkół podpisujących takie porozumienie z UP. Głównym celem nawiązania współpracy z Uniwersytetem jest poprawienie jakości merytorycznej prowadzonych przez studentów UP lekcji w szkołach i związanych z nimi efektów kształcenia uczniów.
    Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania świetnego wykładu pt. „Kształcenie jako troska o siebie”, który wygłosił  prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii UP. Pan profesor zwrócił uwagę na fakt, że uczymy się i studiujemy nie po to, by zaliczyć dany przedmiot, zdać maturę, czy jak najlepiej zdać egzamin, ale po to, by przyniosło to korzyść nam samym w rozwoju intelektualnym i osobowościowym. Właśnie owa troska o siebie pozostaje najistotniejsza… Jeśli jest się już nauczycielem, to należy pamiętać o tym, że „uczyć drugą osobę może wyłącznie ktoś, kto jest prawdziwym entuzjastą w swojej dziedzinie, kto nie skupia się na sobie, lecz na odbiorcy. W dzisiejszej edukacji najważniejsze powinno być to, co z lekcji zapamięta i wyniesie uczeń, a nie wyłącznie dobre samopoczucie nauczyciela”.
    Spotkanie zakończył Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, który podkreślił, że „dobry dyrektor szkoły i dobry nauczyciel to taki, który lubi ludzi”. Podziękował dyrektorom szkół za wiele lat współpracy z Uczelnią i poprosił o jej kontynuację. Na koniec uroczyście wręczył pisma zawierające porozumienie z UP w sprawie funkcjonowania szkół ćwiczeń.   
                                                                                                              

Elżbieta Wójcik

Przedmioty przyrodnicze w świetle nowej reformy

27.11.2016

Kolejne spotkanie na Uniwersytecie Pedagogicznym w ramach "Szkoły ćwiczeń"

    22. listopada 2016 r. w Ośrodku Inicjatyw Edukacyjno - Społecznych przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie odbyło się spotkanie dotyczące problemów dydaktycznej transformacji treści kształcenia w przedmiotach przyrodniczych. Spotkanie było przeznaczone dla dyrektorów oraz nauczycieli przedmiotów ścisłych szkół, które przystąpiły do współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w ramach tzw. Szkół Ćwiczeń. Nasze liceum reprezentowały dyr. Elżbieta Wójcik oraz nauczycielka biologii i chemii, pani Urszula Waksmundzka. Panie uczestniczyły w szeregu wykładów. które wygłosili pracownicy Uniwersytetu, m. in. dr hab. Katarzyna Potyrała, dr hab. Jan Paśko, dr hab. Małgorzata Nodzyńska, dr hab. Danuta Piróg, dr hab. Roman Rosiek, dr Dariusz Wcisło oraz dr Tomasz Rachwał, który przekazał najnowsze informacje w sprawie nowej podstawy programowej opracowywanej dla potrzeb nowej reformy edukacji. Ponadto referenci zwracali szczególną uwagę na problemy, na jakie napotykają nauczyciele, związane z prawidłową transformacją treści nauczania na poszczególnych etapach nauki, zawartych w podręcznikach do nauczania chemii, biologii i geografii.

    Na zakończenie dr Dariusz Wcisło zaprezentował ciekawe wyniki badań prowadzonych w Instytucie Fizyki i zaprosił nauczycieli wraz z uczniami do uczestnictwa w zajęciach w ramach Akademii Młodego Odkrywcy. Spotkanie zakończyło się dyskusją na tematy dotyczące planowanej przez MEN reformy edukacji.

źródło zdjęć: http://www.up.krakow.pl/uniwersytet/aktualnosci/1415-problemy-dydaktycznej-transformacji-tresci-ksztalcenia-w-przedmiotach-przyrodniczych

Fotorelacja.

Szkoła Ćwiczeń

 

6.11.2017

 Rusza kolejny rok współpracy LO z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

    6. listopada 2017 r., wspólnie z ponad stoma przedstawicielami placówek oświatowych, w tym przedszkoli, szkół podstawowych, liceów oraz podmiotów związanych z edukacją, uczestniczyliśmy w inauguracji kolejnego roku współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym.

    W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego w Krakowie, oprócz władz uczelni – Rektora UP prof. Kazimierza Karolczaka, Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyny Potyrały i Kanclerz Uczelni Małgorzaty Grzelewskiej, wzięły także udział Edyta Bielak – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Urszula Góral – Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
    W przemówieniu inauguracyjnym, Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak podkreślił znaczenie zmian w systemie edukacji, które mają wpływ na bezpośrednie funkcjonowanie szkół, w tym także, na kształcenie nauczycieli. Zwrócił również uwagę na ważność kontaktów studentów UP z praktyką edukacyjną na wszystkich szczeblach edukacji.
    Podpisując porozumienie o przystąpieniu do szkół ćwiczeń, znaleźliśmy się w gronie szkół, w których studenci mają możliwość zmierzenia się z codziennymi wyzwaniami w pracy pedagoga, co pozwala im na zdobycie wiedzy praktycznej, niezbędnej w przyszłym zawodzie nauczyciela. 
    W drugiej części spotkania, zaproszeni goście prowadzili wykłady poświęcone m.in. ochronie danych osobowych w placówkach edukacyjnych, pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz praktykom mediacyjnym w szkole.

Elżbieta Wójcik

Fotorelacja.

Galeria zdjęć: http://www.up.krakow.pl/uniwersytet/aktualnosci/2321-spotkanie-dyrektorow-szkol-cwiczen-uniwersytetu-pedagogicznego

16.11.2018

16. listopada 2018 r. miałem przyjemność reprezentować Nasze Liceum w inauguracji kolejnego roku współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w ramach „Szkoły Ćwiczeń”. „Szkoły Ćwiczeń to elitarne grono szkół współpracujących z Uniwersytetem. W tym roku współpraca jest bardzo ścisła i owocna w ramach projektu "Poznawaj świat zdrowo – Zdrowy styl życia ucznia warunkiem efektywności w nauce i wzrostu kompetencji".
W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, oprócz władz uczelni – Rektora UP prof. Kazimierza Karolczaka (mój wykładowca), Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyny Potyrały wzięli udział dyrektorzy współpracujących z uniwersytetem szkół.
W przemówieniu inauguracyjnym, Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak podziękował za codzienny trud pracy w szkole oraz współpracę z Uniwersytetem.
Podpisując, już po raz trzeci, porozumienie o przystąpieniu do „Szkół ćwiczeń”, znaleźliśmy się w gronie szkół, w których studenci mają możliwość zmierzenia się z codziennymi wyzwaniami w pracy pedagoga, co pozwala im na zdobycie wiedzy praktycznej, niezbędnej w przyszłym zawodzie nauczyciela.
Na zakończenie pracownicy instytutów zaoferowali bogatą ofertę darmowych szkoleń dla nauczycieli „Szkół Ćwiczeń.

Robert Dębski

Fotorelacja