Tegoroczni stypendyści

14.10.2016

Kolejne stypendia z Fundacji Świętego Mikołaja przyznane


    Rok szkolny 2016/17 jest rekordowy ze względu na ilość przyznanych stypendiów. Do komisji wpłynęło sześć podań i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Tegorocznymi stypendystami Fundacji Św. Mikołaja zostały: Basia Tworek z klasy Ia, Kasia Cepuch z klasy Ib, Monika Knapczyk z klasy IIIa, która to stypendium otrzymuje już po raz trzeci oraz Kinga Salamon, Kinga Chrobak i Gabrysia Jagieła z klasy IIIb. Przypominam, że jednym z głównych kryteriów przyznawania stypendium jest zaangażowanie społeczne uczniów, ale ważna jest również średnia ocen i sukcesy naukowe. Wszystkie kandydatki spełniały te kryteria i w pełni zasłużyły na nagrodę, jaką jest pomoc finansowa w wysokości od 150 do 250 złotych na miesiąc.

    Wszystkim stypendystkom serdecznie gratuluję i życzę udanego roku szkolnego. Gorące podziękowania składam na ręce członków komisji stypendialnej a zwłaszcza Pani Małgorzacie Wojcik - Forszpaniak za rzetelną ocenę kryterialną złożonych wniosków i pomoc w ich umieszczeniu na stronie fundacji.
    Dziękuję również wszystkim wolontariuszom, którzy wspomagali fundusz stypendialny poprzez przeprowadzenie zbiórek pieniężnych, uczniom biorącym udział w Jasełkach, z których dochód również został przeznaczony na ten cel.
    Pozostałych uczniów zachęcam do pracy w obecnym roku szkolnym, dużego zaangażowania społecznego i uzyskania średniej ocen co najmniej 4.0, by móc w przyszłym roku starać się o stypendium z Fundacji Św. Mikołaja.

Elżbieta Wójcik, koordynator projektu

Fotorelacja.