Pamiętamy o tragicznej historii

23.02.2016

Uroczystość przekazania naszej szkole patronatu nad mogiłą partyzantów AK

   W poniedziałek, 22.02.2016 r. o godz. 16.00 na cmentarzu w Szczawnicy odbyła się uroczystość przekazania uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku n. D., Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy oraz PTTK Oddział Szczawnica patronatu nad grobowcem pięciu partyzantów AK poległych 21. 02. 1944 r. na Przysłopie. Uroczystość zgromadziła wielu uczestników z instytucji, które miały objąć patronat oraz Gości.
    Przy grobie honorową wartę objęli żołnierze z Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Błyskawica” oraz Kapitan Jerzy Widejko ps. Jureczek, najmłodszy partyzant III Brygady Wileńskiej. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: Grupy „Błyskawica”, Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku n. D., Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy, Gimnazjum im. Tetmajera w Ludźmierzu z harcerkami z Rogoźnika, PTTK oddział w Szczawnicy.
    Uroczystość prowadził Pan Piotr Gąsienica. Po odegraniu hymnu przez orkiestrę dętą ze Szczawnicy, głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda, a następnie Adam Błaszczyk, członek „Błyskawicy” oraz nauczyciel historii z Gimnazjum nr 2 w Ludźmierzu. W wystąpieniach wspomniano postacie wszystkich poległych żołnierzy AK i opisano zbrojne wydarzenia. Uczniowie szkół zaprezentowali krótki program artystyczny: gimnazjaliści wiersze, chór licealistów pieśni patriotyczne. Następnie Burmistrz Grzegorz Niezgoda przekazał Akty Powierzenia Opieki nad Miejscem Pamięci Narodowej. W imieniu społeczności Liceum akt odebrał dyrektor Robert Dębski. Po złożeniu wieńca przez Samorząd Uczniowski wyprowadzono sztandary i zakończono uroczystość.
    Dla dopełnienia uroczystości poczty sztandarowy Liceum, Gimnazjum im. Tetmajera w Ludźmierzu, Grupy „Błyskawica”, przeszły pod grobowiec rodziny Durkalców, gdzie odśpiewano hymn, oddano salwę honorową, zapalono znicze oddając w ten sposób „Cześć ich pamięci”.

Robert Dębski, dyrektor Liceum

Fotorelacja z  uroczystości.