Bądź fit!

7.12.2015


Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne PTTK zaprasza!

    Zapraszamy wszystkich uczniów do "Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK", które powstaje w naszej szkole. Podstawowym celem Koła będzie rozwijanie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku, szczególnie w postaci wędrownictwa grupowego, organizacji rajdów, złazów, zlotów, spływów, rejsów oraz kolonii i obozów. Zapewniamy minimum 5 imprez turystycznych w trakcie trwania roku szkolnego.

Pozostałych informacji udziela pan Jacek Dusik.