Co po lekcjach?

Jednym z ważnych czynników kształtowania młodych ludzi jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju także… po lekcjach. W szkołach amerykańskich możliwość uczestnictwa w różnorodnych zajęciach po czasie nauki jest traktowana jako jeden ze sposobów zapobiegania  patologiom.

Ci, którzy chcieliby poszerzyć lub uzupełnić swoje wiadomości z różnych przedmiotów mogą korzystać z kółek prowadzonych  przez nauczycieli naszego Liceum.

Dyżury - koła przedmiotowe

 Lp. Przedmiot   Nauczyciel  Dzień, lekcja 
 1. WOS/Historia Robert Dębski 

Ia - środa, 7 lekcja

Ib - środa, 1 lekcja

 2. Język niemiecki   Elżbieta Wójcik

Poniedziałek, 7 lekcja

Środa, 7 lekcja

 3. Biologia/Chemia  Urszula Waksmundzka Wtorek, 7, 8 lekcja
 4. Biologia/Chemia Marta Rychtarczyk Wtorek, 8 lekcja
 5. WOS/Historia  Edyta Barnaś

Środa, 7.30-7.50

Wtorek, 7 lekcja

 6. WOS/Historia Tomasz Gabryś Wtorek, 8 lekcja
 7. Matematyka  Katarzyna Myśliwiec

IIIb - czwartek, 8 lekcja

IIIa - środa, 2, 3 lekcja

Poniedziałek, 7.30-8.00

 8. Matematyka Ludwik Hebda

Środa, 1,2 lekcja (rozszerzona)

Czwartek, 7,8 lekcja (podstawowa)

Sobota, 9.00-12.45

9. Fizyka Ludwik Hebda Wtorek, 7-8 lekcja
 10. Język angielski   Anetta Michałczak Wtorek, 7 lekcja
 11. Język angielski  Anna Dudek Czwartek, 7 lekcja
 12.  Geografia/PP Wanda Mikołajczyk

Wtorek, 7-8 lekcja

W miarę potrzeb według indywidualnych ustaleń.

 13.  Język rosyjski Renata Bandyk 

Wtorek, 7.00-8.00

Czwartek, 7.00-8.00

 14.  Język polski Renata Zachwieja

Piątek, 7, 8 lekcja

 15.  Język polski Agnieszka Dziemba Czwartek, 7 lekcja
16. WF Jacek Dusik Poniedziałek, 8 lekcja - SKS
 17.  WF Barbara Morawczyńska Środa, 8 lekcja - SKS
18. Informatyka Jacek Dusik Poniedziałek, 8 lekcja
19. EDB Elzbieta Zasucha W miarę potrzeby
 20.  Religia Ks. Stanisław Kłyś W miarę potrzeby