Co po lekcjach?

Jednym z ważnych czynników kształtowania młodych ludzi jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju także… po lekcjach. W szkołach amerykańskich możliwość uczestnictwa w różnorodnych zajęciach po czasie nauki jest traktowana jako jeden ze sposobów zapobiegania  patologiom.

Ci, którzy chcieliby poszerzyć lub uzupełnić swoje wiadomości z różnych przedmiotów mogą korzystać z kółek prowadzonych  przez nauczycieli naszego Liceum.

Dyżury - koła przedmiotowe

 Lp. Przedmiot   Nauczyciel  Dzień, lekcja 
 1. WOS Robert Dębski  Czwartek, 7
 2. Język niemiecki   Elżbieta Wójcik

Poniedziałek, 7

Czwartek, 7 

 3. Biologia/Chemia  Urszula Waksmundzka Wtorek, 7-8
 4. WOS/Historia  Edyta Barnaś Poniedziałek, 7
 5. Matematyka  Katarzyna Myśliwiec

Poniedziałek, 7.30, 7-8

Czwartek, 7.30 

 6. Matematyka Ludwik Hebda

Środa, 7-8

Czwartek, 1-2

Sobota, 9.00-13.00

7. Fizyka Ludwik Hebda Wtorek, 7-8
 8. Język angielski   Anetta Michałczak Czwartek, 7
 9. Język angielski  Anna Dudek Poniedziałek, 9
 10.  Geografia/PP Wanda Mikołajczyk Wtorek, 7-8
 11.  Język rosyjski Renata Bandyk  Wtorek, 7.30
 12.  Język polski Renata Zachwieja

Poniedziałek, 7

Wtorek, 7

Środa, 7

 13.  Język polski Jolanta Kaliszczak Czwartek, przed lekcjami
14. WF Jacek Dusik Czwartek, 9
 15.  WF Barbara Morawczyńska Czwartek, 9
16. Informatyka Jacek Dusik Czwartek, 9
17. EDB Elzbieta Zasucha Poniedziałek, 9
 18.  Religia Ks. Stanisław Kłyś Według potrzeb