Wymagania edukacyjne i ocenianie

Język polski klasa1 klasa 2b cz.1  klasa 2b cz.2 klasa3a  + ocenianie

klasa 1 (4 letni cykl)   ocenianie

Język angielski  klasa 1abc, 2ab,  ocenianie klasa 1abc, 2 abklasa 1c  + ocenianie klasa2ab konwersatorium  klasa 3a   ocenianie     klasa3ab    ocenianie

Język niemiecki klasa1a,b + ocenianie, klasa 2a klasa 2b + ocenianie, klasa 3ab + ocenianie   nauczanie indywidualne  

klasa 1 (4 letni cykl) ocenianie      

Język rosyjski  klasa 1a,b  klasa1c + ocenianie, klasa 2a,b  + ocenianie

Historia klasa 1a + ocenianie, klasa 1b poziom podstawowy klasa1b  klasa1c  klasa 2a,b poziom podstawowy klasa2b poziom rozszerzony + ocenianie klasa 3b poziom rozszerzony + ocenianie

Historia i społeczeństwo klasa 2a,   klasa 2c + ocenianie  klasa 3ab cz.1  klasa 3ab cz.2  klasa 2c, 3ab

WOK klasa 1a, 1b

Podstawy przedsiębiorczości  klasa1c + ocenianie

WOS klasa 1a klasa1c  + ocenianie klasa 2a + ocenianie  klasa3b poziom rozszerzony  + ocenianie               

Matematyka kl. 1a, kl. 1b. kl1c kl. 2 zakres rozszerzony + ocenianie, kl. 2 zakres podstawowy,   kl. 3, zakres rozszerzony + ocenianie, kl. 3 zakres podstawowy

Fizyka kl1a,b pozim podstawowy, kl1 poziom rozszerzony    kl. 2a poziom rozszerzony  3a poziom rozszerzony 

Biologia klasa 2b poziom podstawowy  klasa 2c poziom rozszerzony ocenianie

Biologia kl.1 poziom rozszerzony   kl.2 poziom rozszerzony   kl.3 poziom rozszerzony

Chemia klasa 1a poziom rozszerzony klasa 2a poziom podstawowy klasa 2b poziom podstawowy klasa 2c poziom rozszerzony  ocenianie

 Chemia kl.1 poziom rozszerzony    kl.2 poziom rozszerzony   kl.3 zakres rozszerzony

Przyroda + Biologia kl. 3b + ocenienie

Przyroda + Geografia kl. 2b + ocenianie  

Geografia kl. 1a,b poziom podstawowy, + ocenianie    klasa 1a,b poziom rozszerzony  + ocenianie   klasa Ic + ocenianie     

kl. 2a,b poziom rozszerzony cz.1,2kl. 3a,b poziom rozszerzony cz. 3.+ ocenianie cz.1 + ocenianie cz.2 + ocenianie cz.3

Informatyka   klasa 1    klasa 2

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 1a,b + ocenianie klasa 1c + ocenianie

Muzyka klasa 1  + ocenianie

Religia klasy 1-3 + ocenianie

WF klasy 1ab, 2ab  klasy 2c, 3ab