Nowość na maturze w roku 2015

15.05.2014

Znów za rok matura!

   Czas prezentacji na ustnym egzaminie z języka polskiego odchodzi w niepamięć. Zamiast posługiwania się, często niesamodzielnie przygotowanymi tekstami, maturzysta w roku 2015 będzie się musiał wykazać znajomością omawianych w czasie nauki w liceum tekstów literackich. 

   Uczeń nie będzie znał wcześniej tematu wypowiedzi ustnej na egzaminie. Pozna go dopiero po losowaniu. Czego możemy się spodziewać w wylosowanym zestawie? Tekstu literackiego (fragment powieści, dramatu czy wiersz) lub tekstu ikonicznego (obraz , plakat, rzeźba), lub tekstu popularnonaukowego z zakresu wiedzy o języku. Do każdego z nich będzie dołączone polecenie, które należy wykonać. Możemy wylosować na przykład kartkę z plakatem teatralnym przedstawienia "Wesele" S. Wyspiańskiego z poleceniem interpretacji w odniesieniu do tekstu dramatu.

   Czas trwania egzaminu to około 30 minut, na które składają się: przygotowanie (15 minut) wypowiedź zdającego (10 minut) oraz rozmowa z komisją (5 minut). Podczas rozmowy komisja może zapytać o wyjaśnienie, pogłębienie tego, co powiedział zdający (bez możliwości odwołania się do tekstów, na które ni e powoływał się uczeń w swej wypowiedzi).
Podobnie jak przy prezentacjach, oprócz meritum wypowiedzi oceniana będzie poprawność językowa oraz umiejętności dialogowe, czyli precyzja odpowiedzi na zadawane pytania.

Źródło: Dorota Nosowska, Już za rok matura… PO NOWEMU!, "Cogito" nr 9, 2014, s. 39-39.

Bliższe informacje na temat nowości na maturze 2015 znajdziecie

Informatorze o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015  (strony: 13 do 15 - egzamin ustny z języka polskiego) oraz w linkach:

http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-o-egzaminie-maturalnym-od-roku-szkolnego-2014-2015

https://www.youtube.com/user/OKEKrakow/videos?shelf_id=3&view=0&sort=dd