Śladami Partyzantów

17.02.2020

V Rajd Turystyczno – Historyczny na Przysłop Śladami Partyzantów

W piątek 14 lutego odbył się V Rajd Śladami Partyzantów na Przysłop. Wszyscy przybyli na plac Dietla w Szczawnicy na godzinę 9:00. Po krótkim przywitaniu rozpoczęła się zbiórka, uczniowie z 12 szkół wraz z opiekunami wyruszyli w krótkich odstępach czasu na szlak. Na trasie uczestniczy musieli przejść 4 punkty, na których czekały na nich zadania przygotowane przez członków grupy rekonstrukcyjnej „Żandarmeria”. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą historyczną. Po około 2.5h wszyscy dotarli na Przysłop, gdzie czekało ognisko z kiełbaskami. Pod pomnikiem każda z grup złożyła znicz i uczciła pamięć poległych minutą ciszy. Na koniec wszyscy udali się w stronę Czardy na oficjalne zakończenie V Rajdu Turystyczno-historycznego na Przysłop Śladami Partyzantów. Tam czekał na uczestników ciepły posiłek regeneracyjny oraz nagrody.


Kinga Jagieła


V Rajd Turystyczno – Historyczny upamiętnił 76 rocznicę wydarzeń na Przełęczy Przysłop. W imprezie brało gościnnie 12 grup z okolicznych szkół podstawowych. Wielkie podziękowania dla grupy GOPR za zabezpieczenie rajdu oraz czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników. Organizatorami rajdu byli PTTK w Szczawnicy, Szkoła Podstawowa nr 2 Szczawnicy oraz Liceum Ogólnokształcące w Krościenku nad Dunajcem. Patronat nad rajdem sprawował Powiat Nowotarski oraz Miasto i Gmina Szczawnica.

w Rajdzie udział wzieły nastepujące szkoły:

Szkoła Podstawowa w Ochotnicy Górnej, Szkoła Podstawowa Im. Mjr. Sucharskiego w Tylmanowej, Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 w Krościenku nad Dunajcem,  Szkoła Podstawowa w Kadczy, Szkoła Podstawowa w Jazowsku, Szkoła Podstawowa w Szczereżu, Szkoła Podstawowa w Czarnym Potoku, Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 w Szczawnicy oraz Liceum Ogólnoształcące w Krościenku nad Dunajcem. 


Organizatorzy 

Fotorelacja