Licealiada-szachy

21.09.2013

                                                                                                  żródło:podhale24.pl

       Nasza szachistka Iwona Jurek, po raz kolejny, najlepsza!

Czytaj więcej: Licealiada-szachy

Rekrutacja

18.04.2019

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

Oto opinia jednej z absolwentek:

"Liceum Ogólnokształcące w Krościenku nad Dunajcem jest szkołą, nad wyborem której nie zastanawiałam się długo, zachęcona dodatkowo opiniami moich przyjaciół i znajomych. Jak się po latach okazało, dokonałam dobrego wyboru. Liceum ukończyłam z wyróżnieniem, a matura i zdobycie indeksu na wymarzonym kierunku były zwieńczeniem trzech lat wytężonej pracy. [...]

[...] Nauka w "naszym" Liceum dała mi solidne podstawy i przygotowała do dorosłego życia. Dzisiaj, po kilku latach, pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim pedagogom, dzięki którym mogłam zdobyć wykształcenie i odnaleźć się na wymagającym rynku pracy".

Agnieszka W.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Stefana Żeromskiego

w Krościenku nad Dunajcem

 

     Jeśli, oprócz edukacji chcesz rozwijać się w innych dziedzinach, rozwijać swoje zainteresowania i mieć wpływ na swoją przyszłość, wybierz nasze Liceum Ogólnokształcące, a będzie ono także Twoim. Z nami zdobędziesz każdy szczyt. Jesteśmy szkołą z ponad 70-letnią tradycją. Obecnie kształcimy uczniów w sześciu oddziałach o profilach: matematyczno-przyrodniczym i humanistycznym. 

W roku szkolnym 2019/20 możesz wybierać spośród następujących klas:

Dla absolwentów gimnazjum:


1A MATEMATYCZNA

matematyka + dwa przedmioty: fizyka lub biologia oraz geografia lub chemia
Przygotowuje do studiów na kierunkach ścisłych i technicznych, przyrodniczych, medycznych, rolniczych.

1B HUMANISTYCZNA

język angielski i wiedza o społeczeństwie + jeden przedmiot spośród: geografia lub historia
Przygotowuje do studiów na kierunkach humanistycznych, filozoficznych, politologicznych, prawniczych, językowych.

1C BIOLOGICZNA

język angielski +dwa przedmioty: fizyka lub biologia oraz geografia lub chemia
Przygotowuje do studiów na kierunkach przyrodniczych, farmaceutycznych, medycznych i rolniczych.

Dla absolwetów szkoły podstawowej

1A MATEMATYCZNA

matematyka + dwa przedmioty: fizyka lub biologia oraz geografia lub chemia
Przygotowuje do studiów na kierunkach ścisłych i technicznych, przyrodniczych, medycznych, rolniczych.

1B HUMANISTYCZNA

język angielski i wiedza o społeczeństwie + jeden przedmiot spośród: geografia lub historia
Przygotowuje do studiów na kierunkach humanistycznych, filozoficznych, politologicznych, prawniczych, językowych.

1C BIOLOGICZNA

język angielski +dwa przedmioty: fizyka lub biologia oraz geografia lub chemia
Przygotowuje do studiów na kierunkach przyrodniczych, farmaceutycznych, medycznych i rolniczych.

Dzięki temu, że jesteśmy niewielką szkołą, wszyscy się znamy, co sprawia, że w szkole panuje miła, rodzinna atmosfera. Zapewniamy doskonale wykształconą kadrę nauczycieli z dużym doświadczeniem, a co za tym idzie wysoki poziom nauczania oraz wyniki matur. Już dwukrotnie, w ostatnich latach, nasi absolwenci uzyskali na egzaminie maturalnym wynik 100%. W roku 2013 nasze liceum osiągnęło najlepszy wynik maturalny w trzech powiatach: suskim, nowotarskim i tatrzańskim. Wysoki odsetek uczniów podejmuje studia wyższe na renomowanych uczelniach. Wielu naszych absolwentów to wybitni pracownicy naukowi, lekarze, prawnicy, architekci i specjaliści różnorakich zawodów.

Chętni uczniowie otrzymują pomoc nauczycieli w przygotowaniu do konkursów i olimpiad. W szkole działają kółka zainteresowań, prowadzone są dla chętnych uczniów zajęcia dodatkowe przedmiotowe ze specjalnym naciskiem na maturzystów. Naszym celem jest to, aby uczniowie zdobywali wiedzę w szkole nie posiłkując się korepetycjami.

Oprócz nauki dajemy  możliwość rozwijania różnorakich talentów, młodzież ma możliwość uczestnictwa w projektach oraz innych, niż przedmiotowe,  zajęciach:

Wspieramy indywidualne zainteresowania uczniów – fundując jednorazowe stypendia w celu opłacenia warsztatów doskonalących. 

Wspieramy finansowo zdolnych i aktywnych uczniów. Jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w powiecie nowotarskim, limanowskim oraz jedna z dwóch w powiecie nowosądeckim,  uczestniczymy w programie Stypendialnym Fundacji Św. Mikołaja. Dzięki temu uczniowie otrzymują u nas stypendia (150 – 250 zł miesięcznie)  na rozwijanie swoich pasji, zainteresowań i zdolności.

W naszym liceum prężnie działa Samorząd Uczniowski. Uczniowie realizują różne projekty artystyczne, organizują dyskoteki, bale, w aktywny sposób uczestniczą w życiu liceum. Prowadzą tez lokalną telewizję "Żeromski TV", która nakręca okolicznościowe teledyski, wywiady itp. Od ubiegłego roku podjęto współpracę z profesjonalnym studiem nagrań SOVART ze Szczawnicy.

Rokrocznie zdobywamy tytuł  Wiarygodnej Szkoły - poświadczający, że nasza szkoła jest w stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy i bezpieczeństwo swoim uczniom. Tytuł otrzymuje się na podstawie Edukacyjnej Wartości Dodanej (mierzy się ją u każdego ucznia na początku i końcu edukacji w liceum, jeśli nastąpił przyrost wiedzy u ucznia, wtedy wartość jest  dodatnia). Świadczy to o tym, że uczniowie naszego Liceum cały czas się rozwijają podnosząc swoje wyniki i kompetencje.

Posiadamy tytuł „Szkoły z klasą”.

Już po raz czwarty znaleźliśmy się w ścisłym gronie najlepszych szkół Polsce w ramach konkursu „Solidarna Szkoła”.

W latach 2012/2013 i 2013/2014 realizowaliśmy program Comenius Partnerskie Projekty Szkół we współpracy ze szkołami z Włoch, Bułgarii i Niemiec. W najbliższych latach planujemy nawiązać partnerskie współpracę z zagranicznymi szkołami.

 

Chcesz być dobrze wykształcony,

przyjdź do Pienińskiej Sorbony!

 

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 dla trzyletniego Liceum Ogólnokształącego im. stefana Żeromskiego w Krościenku n.D. dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum

Załącznik Nr 1

 

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n.D. dla absolwetów szkoły podstawowej

Załącznik Nr 1